Canlı Yem

Canlı Yem Siyah Asker Sineği Larvası

Profatfood firması Türkiye'nin En Büyük Siyah Asker Sineği üretimi yapan firmasıdır. Firmamızın satışını yapmış olduğu canlı yem kategorisi bilindik canlı yemlerin dışında kara asker sineği (black soldier fly) larvasıdır. Yüksek proteinli bu kara asker sineği (black soldier fly) larvası besine olan ihtiyaçta ve bu besin kaybının önlenmesinde büyük rol oynamaktadır.

Dünya nüfusunun giderek artmasıyla birlikte besine olan ihtiyaçta artmaktadır. Bir yandan ihtiyaç artmakta bir yandan elimizdeki kaynakları değerlendiremez hale gelmiş durumdayız. Üretmiş olduğumuz besin kaynaklarının yarıdan fazlasını kullanmadan çöp olarak atmaktayız. Bu israfın önüne geçmek ve bunu avantaj haline getirmek için kara asker sineklerinden (black soldier fly) yararlanmaktayız. Organik ve inorganik atıklarla kara asker sineği (black soldier fly) larvalarını besleyerek bu kaybın önüne geçmekteyiz. Daha sonra bu larvaları çiftlik hayvanlarının beslenmesinde kullanarak canlının besin ihtiyacını karşılayıp çiftlik besleyicilerinin en fazla hammadde gideri olan yem sarfiyatını en aza indirmeyi hedeflemekteyiz. Piyasada kullanılan normal yemlerden ve canlı yemlerden daha fazla protein, yağ, enerji değerine sahiptir. Yüksek enerji değeri az miktar yemle daha fazla verim almamızı sağlamaktadır.

Canlıların gelişiminde kanatlıların tüy dökme evrelerinde, yumurtacı tavukların yumurta verimini arttırmada, balıklarda immun sistemi destekleyerek hastalıklara karşı daha dayanıklı olmalarını sağlamaktadır.

Çiftlik hayvanlarının birçok çeşidi kara asker sineği (black soldier fly) larvasını tüketebilmektedir. Kümes hayvanları, kuşlar, sürüngenler, akvaryum balıkları, alabalık çiftliklerindeki balıklara yem olarak kullanılabilmektedir. Canlı larva olarak besleme yapıldığında hayvanın daha fazla ilgisini çekmektedir. Canlı larva, kurutulmuş larva ve öğütülmüş larva olarak satışımız mevcuttur.

Kara asker sineği (black soldier fly) larvaları organik atık tüketmelerinden dolayı bu atıkları çevreye zararsız hale getiriyorlar, atık olduğu için maliyeti düşük hemde yüksek kaliteli hayvan yemi elde etmemizi sağlamaktadırlar. Organik atık kaybını bu kara asker sineği (black soldier fly) larvaları en aza indirebilmektedir. Aynı zamanda bu atıkları işleyen kara asker sineği (black soldier fly) larvaları geriye kalan çıktıyı da organik gübre olarak kullanabilmemizi sağlarlar.

Canlı yem olarak piyasada satılan diğer yemlerden en etkin ve en ekonomik olanıdır. Enerji değeri yüksek, maliyeti düşük olduğu için aynı zamanda en hesaplı olanıdır da.