Alternatif Protein Kaynağı

Alternatif Protein Kaynağı Olarak Siyah Asker Sineği Larvası

Böcek üretimine dayalı alternatif protein ve yağ kaynağı kullanımı Avrupa Birliği, Kanada, Hollanda ve Çin’de yasallaşmış durumdadır. Üretilecek ürünün GDO’lu soyaya kıyasla doğal olması, yağ asidi, fosfor, kalsiyum gibi kısımlarda daha iyi olduğu tespit edilmiştir.

Üretim için gerekli olan hammadde çeşitleri: Ölmüş hayvan, hayvan dışkıları, bitkisel ve hayvansal atıklar olduğu için maliyeti oldukça düşüktür. Bir yandan ciddi bir geri dönüşüm sağladığı gibi diğer yandan ise ihraç ürünleri olan beyaz et ve yumurta konusunda maliyet düşürücü etken oluşturmaktadır.

Organik atıklarla beslendikleri için organik atıklardaki protein ve diğer minerallerin ziyanını önlemektedir. Bunları değerlendirerek içeriğinde bulunan protein, yağ vb. maddeleri bünyelerine alırlar.“Sıfır Atık”; israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması açısından ülkemiz adına çok önemli bir projedir. Her türlü organik atıktan beslenebilmekte olup geri dönüşüme katkı sağlamaktadır. Omega 3 ve mineraller açısından çok zengin olan ve yüksek oranda kalsiyum içeren bir larvadır. Beslenmesinden geriye kalan kısımda vermikompost olarak kullanılabilmektedir.

Balık, tavuk , kuş, sürüngen ve diğer kanatlı hayvanların beslenmesinde büyük fayda sağlamaktadır.Yüksek protein, yağ ve enerji değerine sahip olan bu ürün canlının gelişimine katkı sağlamakta ve daha fazla verim alınmaktadır. Canlı larva, kurutulmuş larva, kurutulmuş öğütülmüş larva olarak kullanılabilmektedir. Canlı larva hareketli olmasından dolayı canlının dikkatini çekmekte ve daha cazip gelmektedir. Son derece zararsız olup beslemesi kolaydır. Hammadde bulma kolaylığı vardır. Organik atıktaki kötü kokuyu beslendikçe yok eder. Organik atıkla beslenmesine rağmen bünyesinde hastalık riski taşımaz. Bilinen canlı yemlere göre enerji, protein, yağ ve mineral madde miktarı yüksektir. Yüksek verimlilik sağlar. Canlının gelişimini hızlandırır. Doğaya katkı sağlayıp çevre kirliliğini önler.